בונסאי עץ השפע

בונסאי עץ הכסף

שתול בכלי קראמיקה

129 ₪

תווים שנותרו: 200

129 ₪