סחלב גדול בקראמיקה

אורכידאה גדולה עם ארבע ענפים פורחים